Bengkel Semakan Metamodel Pasukan Arkitek Enterprise Architecture (EA) MAMPU dan KPKT

Title: 
Bengkel Semakan Metamodel Pasukan Arkitek Enterprise Architecture (EA) MAMPU dan KPKT
Tarikh: 
Selasa, Julai 31, 2018
Masa: 
2018 - 11:51
Tempoh: 
Satu Hari
Sinopsis: 

Sesi ini akan membincangkan mengenai Metamodel MyGovEA yang dicadangkan oleh Syarikat pembekal ATD Solution Sdn. Bhd. semasa Projek “Perolehan Lesen Tambahan dan Perkhidmatan Latihan serta Pemindahan Teknologi Projek Pembangunan Enterprise Architecture (EA) Fasa 1”. Objektif pelaksanaan bengkel adalah seperti berikut:  

  1. Menyemak metamodel dan viewpoint MyGovEA yang telah dibangunkan termasuk definisi elemen MyGovEA yang telah dikenalpasti  dalam Bengkel Rumusan ToK MAMPU dan KPKT (10 Julai 2018).
  1. Mengenalpasti elemen serta diagram architecture MAMPU KPKT yang perlu dikemaskini berdasarkan keperluan versi 3.0.
  1. Berbincang dan menentukan laporan analisa maklumat architecture yang kebiasaannya diperlukan oleh organisasi dalam membuat keputusan berkaitan perkhidmatan utama organisasi.

  

Butiran Aktiviti

Tiada Aktiviti Dijumpai

Bengkel