Transfer Of Knowledge (ToK) Pelaksanaan EA Kementerian/Agensi Trek 1 & 2 (Sesi 4)

Butiran Aktiviti

Tarikh: 21/5/2018
Masa: 9:00 am to 5:00 pm
Tempoh: Satu Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: Jabatan Peguam Negara (AGC), Bangunan Galeria, Presint 4, Putrajaya
Tempat:
Semua Aktiviti
Bengkel
Jabatan Peguam Negara (AGC), Bangunan Galeria, Presint 4, Putrajaya