Transfer Of Knowledge (ToK) Pelaksanaan EA Kementerian/Agensi Trek 1 & 2 (Sesi 4)

Sesi 4 : Landscape Map-Strategic Level Architecture As-Is. Trek 1 & 2) bagi Sektor Ekonomi. Trek 1 (MOA, KPDNKK, MITI, MPIC, MDI, MOTAC & KDRM) & Trek 2 (MOT, JPJ, KKR, LLM, & SPAD).

Butiran Aktiviti

Tarikh: 21/5/2018
Masa: 9:00 am to 5:00 pm
Tempoh: Satu Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: Jabatan Peguam Negara (AGC), Bangunan Galeria, Presint 4, Putrajaya
Tempat:
Semua Aktiviti
Bengkel
Jabatan Peguam Negara (AGC), Bangunan Galeria, Presint 4, Putrajaya