Sesi Transfer of Knowledge, ToK MAMPU dan KPKT (8 Sesi)

Susulan daripada pembangunan EA Sektor Awam (1GovEA) Fasa 1,  sesi Transfer of Knowledge (ToK)  diadakan bagi memantapkan pelaksaan EA di Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).   Objektif Sesi ToK ini adalah untuk memantapkan Repositori 1GovEA (maklumat MAMPU dan KPKT) dan seterusnya dapat menjadi standard dan rujukan kepada pelaksanaan EA di kementerian/agensi yang lain.  Bagi memastikan Pasukan Arkitek EA MAMPU dan KPKT mendapat pengetahuan yang disasarkan, semua ahli Pasukan adalah DIWAJIBKAN hadir ke sesi ToK yang dirancang.  Mesyuarat Pengurusan Kanan MAMPU pada 23 Februari 2018 telah bersetuju bahawa Pasukan Arkitek EA MAMPU hadir ke Sesi ToK berkenaan memandangkan ianya adalah berbayar.  Sesi Transfer of Knowledge, ToK MAMPU dan KPKT (8 Sesi)Bil.Tajuk & ObjektifTarikh1.Sesi 1:Pengenalan ArchiMate® 3.0 Objektif:  Penerangan tentang ArchiMate®  3.0, dan perbezaan antara versi 3.0 dan 2.1. 15 Mac 2018 (Khamis)2.Sesi 2:Menentukan Metamodel 1GovEA dan Viewpoint standard yang akan digunakan berdasarkan daripada Archimate 3.0 (Hands-on) Objektif:  Untuk mengenalpasti dan menentukan Metamodel 1GovEA yang akan digunapakai sebagai sumber rujukan utama oleh semua Kementerian. 16 Mac 2018 (Jumaat)3.Sesi 3:Transisi daripada Archimate 2.1 views sedia ada kepada Archimate 3.0 views Objektif:  Untuk menunjukkan bagaimana untuk mengenalpasti diagram yang perlu dikemaskini berdasarkan Metamodel 1GovEA yang telah dibuat pada Sesi #2 dan bagaimana proses pengemaskinian dapat dilakukan. 22 Mac 2018 (Khamis)4.Sesi 4:Transisi daripada Archimate 2.1 views sedia ada kepada Archimate 3.0 views (Sambungan, Hands-on) Objektif:Untuk melakar diagram baru/mengemaskini diagram sedia ada, berdasarkan metamodel 1GovEA.23 Mac 2018 (Jumaat)  

Butiran Aktiviti

Tarikh: 15/3/2018 to 06/4/2018
Masa: 9:00 am to 4:30 pm
Tempoh: Dua Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Tempat:
Kursus
Bengkel