Bengkel Pembangunan Enterprise Architecture (EA) MAMPU KPKT Siri II 2018

Butiran Aktiviti

Tarikh: 25/9/2018 to 26/9/2018
Masa: 10:21 am
Tempoh: Dua Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: KPKT, Putrajaya
Tempat:
Persidangan
Bengkel
KPKT, Putrajaya