Transfer Of Knowledge (ToK) Pelaksanaan EA Kementerian/Agensi Trek & 1 & 2 (Sesi 2)

Butiran Aktiviti

Tarikh: 13/4/2018
Masa: 9:00 am to 5:00 pm
Tempoh: Satu Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: Menara Usahawan, Presint 2, Putrajaya
Tempat:
Semua Aktiviti
Bengkel
Menara Usahawan, Presint 2, Putrajaya