Transfer Of Knowledge (ToK) Pelaksanaan EA Kementerian/Agensi Trek & 1 & 2 (Sesi 2)

Sesi 2 : Capability Map. Trek 1 & 2 bagi Sektor Ekonomi. Trek 1 (MOA, KPDNKK, MITI, MPIC, MDI, MOTAC & KDRM) & Trek 2 (MOT, JPJ, KKR, LLM, & SPAD).

Butiran Aktiviti

Tarikh: 13/4/2018
Masa: 9:00 am to 5:00 pm
Tempoh: Satu Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: Menara Usahawan, Presint 2, Putrajaya
Tempat:
Semua Aktiviti
Bengkel
Menara Usahawan, Presint 2, Putrajaya