Bengkel Pembangunan Enterprise Architecture (EA) MAMPU To-Be

Butiran Aktiviti

Tarikh: 01/9/2016
Masa: 9:00 am to 5:30 pm
Tempoh: Satu Hari
Jenis Aktiviti: Bengkel
Lokasi: Hotel Concorde, Shah Alam
Tempat:
Semua Aktiviti
Bengkel
Hotel Concorde, Shah Alam