Bahasa Malaysia

Pakar Domain Enterprise Architecture

Nama EA Domain Pensijilan Maklumat utk. Dihubungi
Pn. Norsyidah Mat Saat @ Abas
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Arkitektur Bisnes
 1. Certificate of Fundamental Understanding in Aligning IT with Business
 2. CITA-Associate Business Architecture
 3. Certificate of Fundamental Understanding in Architecting Software using Object-Oriented Analysis and Design
 4. CITA-Associate Business Technology Strategy
Jabatan Perdana Menteri
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bahagian Perundingan Pengurusan 2
60388726355
syidah[at]mampu.gov.my
Pn. Rajeswari A/p Karuppiah
Ketua Penolong Pengarah
Arkitektur Bisnes
 1. CITA-Associate Solution Architecture
 2. Certificate of Fundamental Understanding in Aligning IT with Business
 3. CITA-Associate Business Architecture
 4. CITA-Associate Business Technology Strategy
 5. CITA-Foundation (IT Architecture Core)
Jabatan Perdana Menteri
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bahagian Penyelidikan Pengurusan
60388723188
rajeswari[at]mampu.gov.my
Dr. Siti Istianah Mahdzur
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Arkitektur Bisnes, Arkitektur Solution
 1. TOGAF® 9.1 Foundation & Certified
 2. CITA-Associate Solution Architecture
 3. CITA-Associate Business Architecture
 4. CITA-Associate Business Technology Strategy
 5. COBIT®5 Foundation Certified
 6. CITA-Foundation (IT Architecture Core)
Jabatan Perdana Menteri
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT
60388723053
istianah[at]mampu.gov.my
En. Subramani a/l Nagaiah
Pakar ICT
Arkitektur Bisnes
 1. Certificate of Fundamental Understanding in Aligning IT with Business
 2. CITA-Associate Business Architecture
 3. CITA-Associate Business Technology Strategy
Jabatan Perdana Menteri
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bahagian Perundingan ICT
60388723160
subramani[at]mampu.gov.my

Halaman-halaman